Kinh Di Giáo 05: Chuyển hóa thói cao ngạo và dua nịnh - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1045 | 16-08-2012

Kinh Di Giáo 05: Chuyển hóa thói cao ngạo và dua nịnh - TT. Thích Nhật Từ

Kinh Di Giáo 05: Chuyển hóa thói cao ngạo và dua nịnh - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 08/04/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6722,Kinh-Di-Giao-05-Chuyen-hoa-tho...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.