Kinh Di Giáo 07: Sức mạnh của tinh tấn, chánh niệm & chánh định - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1515 | 16-08-2012

Kinh Di Giáo 07: Sức mạnh của tinh tấn, chánh niệm & chánh định - Thích Nhật Từ

Kinh Di Giáo 07: Sức mạnh của tinh tấn, chánh niệm và chánh định - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6744,Kinh-Di-Giao-07-Suc-manh-cua--...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.