Kinh Di Giáo 19 (Phần Cuối) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

626 | 13-08-2016

Kinh Di Giáo 19 (Phần Cuối) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Kinh Di Giáo 19 (Phần Cuối) - Thầy Thích Phước Tiến 2016
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
- Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien
- Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.