Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không? - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

895 | 24-03-2015

Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không? - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Kinh phần lớn là các bài giảng của đức Phật hoặc của một trong những Đại đệ tử của Ngài. Tất cả những gì được ghi lại, ngay cả những gì không phải Phật đích thân thuyết, được xem là Phật ngôn, "lời Phật dạy" (sa., pi. buddhavacana).

http://phatphapungdung.com/phap-am/kinh-dien-co-phai-la-chan-ly-khong-th...

http://www.phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.