Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 20 - Thầy. Thích Pháp Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1294 | 19-01-2013

Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 20 - Thầy. Thích Pháp Hòa

Thầy. Thích Pháp Hòa - Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 20
July 9, 2011

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.