Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 9 - Thầy. Thích Pháp Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1443 | 03-11-2012

Kinh Dược Sư - Tỏa Ánh Lưu Ly 9 - Thầy. Thích Pháp Hòa

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.