Kinh Duy Ma Cật 07 - Tâm Cầu Chân Lý và Khai Thác Tiềm Năng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1254 | 16-08-2012

Kinh Duy Ma Cật 07 - Tâm Cầu Chân Lý và Khai Thác Tiềm Năng

Bài pháp thoại - Kinh Duy Ma Cật 07 - Tâm Cầu Chân Lý và Khai Thác Tiềm Năng - TT. Thích Nhật Từ Giảng tại trường hạ tu viện Tường Vân, ngày 01/08/2012 - TuSachPhatHoc.Com - nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6925,Kinh-Duy-Ma-Cat-07-Tam-cau-cha...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.