Kinh Duy Ma Cật 14 - Truyền Bá Phật Pháp - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1103 | 25-08-2012

Kinh Duy Ma Cật 14 - Truyền Bá Phật Pháp - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại - Kinh Duy Ma Cật 14 - Truyền Bá Phật Pháp - TT.Thích Nhật Từ - Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2012 - TuSachPhatHoc.Com - Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6942,Kinh-Duy-Ma-Cat-14-Truyen-ba-P...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.