Kinh Hiền Nhân 11 - Nhân Quả và Luật Pháp - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1731 | 11-10-2012

Kinh Hiền Nhân 11 - Nhân Quả và Luật Pháp - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại - Kinh Hiền Nhân 11 - Nhân Quả và Luật Pháp - TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 19-08-2012 - TuSachPhatHoc.Com - Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6952,Kinh-Hien-Nhan-11-Nhan-qua-va-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.