Kinh Hiền Nhân 6 - Đáng Kính và Đáng Ghét - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1334 | 16-08-2012

Kinh Hiền Nhân 6 - Đáng Kính và Đáng Ghét - TT. Thích Nhật Từ

Bài Pháp Thoại - Kinh Hiền Nhân 6 - Đáng Kính Và Đáng Ghét - TT. Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi ngày 15 - 07 - 2012 TuSachPhatHoc.Com nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6849,Kinh-Hien-Nhan-06-dang-kinh-va...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.