Kinh Hiền Nhân 8 - Ứng Dụng Và Giá Trị Của Trí Tuệ - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1295 | 06-10-2012

Kinh Hiền Nhân 8 - Ứng Dụng Và Giá Trị Của Trí Tuệ - TT. Thích Nhật Từ

Bài Pháp Thoại - Kinh Hiền Nhân 8 - Ứng Dụng Và Giá Trị Của Trí Tuệ - TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 29-07-2012 - TuSachPhatHoc.Com - nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6923,Kinh-Hien-Nhan-08-ung-dung-va-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.