Kinh Kim Cang 1: Năng Lực Tuệ Giác (Ý Nghĩa Đề Kinh) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1856 | 21-03-2012

Kinh Kim Cang 1: Năng Lực Tuệ Giác (Ý Nghĩa Đề Kinh) - Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 17/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3865,Kinh-Kim-Cang-1-Nang-Luc-Tue-G...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.