Kinh Kim Cang 2: Chân Lý Từ Cái Bình Thường (Nguyên Do Pháp Hội) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1277 | 02-10-2012

Kinh Kim Cang 2: Chân Lý Từ Cái Bình Thường (Nguyên Do Pháp Hội) - Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 20/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3866,Kinh-Kim-Cang-2-Chan-Ly-Tu-Cai...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.