Kinh Kim Cang 5: Bố Thí Không Trụ Tướng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1240 | 03-10-2012

Kinh Kim Cang 5: Bố Thí Không Trụ Tướng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 25/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3929,Kinh-Kim-Cang-5-Bo-Thi-Khong-T...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.