Kinh Lăng Già 13: Thiền định ngoại đạo và thiền định Phật giáo - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

502 | 10-12-2016

Kinh Lăng Già 13: Thiền định ngoại đạo và thiền định Phật giáo - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28-10-2014. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2014/kinh-lang-gia-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.