Kinh Lăng Nghiêm: Phật Chỉ Tánh Thấy Chẳng Sanh Diệt - Thích Tuệ Hải - PhatAm.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Tuệ Hải

1912 | 29-08-2012

Kinh Lăng Nghiêm: Phật Chỉ Tánh Thấy Chẳng Sanh Diệt - Thích Tuệ Hải - PhatAm.com

Kinh Lăng Nghiêm: Phật Chỉ Tánh Thấy Chẳng Sanh Diệt - Thích Tuệ Hải - wWw.PhatAm.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.