Kinh Lăng Nghiêm: Phật Chỉ Tánh Thấy Là Chơn Tâm - Thích Tuệ Hải

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Tuệ Hải

1941 | 29-08-2012

Kinh Lăng Nghiêm: Phật Chỉ Tánh Thấy Là Chơn Tâm - Thích Tuệ Hải - wWw.PhatAm.com

Kinh Lăng Nghiêm: Phật Chỉ Tánh Thấy Là Chơn Tâm - Thích Tuệ Hải - wWw.PhatAm.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.