Kính mừng Phật Đản PL 2561 - Lễ tắm Phật 03-05-2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

301 | 06-05-2017

Kính mừng Phật Đản PL 2561 - Lễ tắm Phật 03-05-2017

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.