Kinh nghiệm tổ chức lễ cưới tại chùa - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

313 | 13-04-2017

Kinh nghiệm tổ chức lễ cưới tại chùa - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 08-04-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.