Kinh nghiệm hỗ trợ bệnh nhân tâm thần - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

191 | 30-11-2016

Kinh nghiệm hỗ trợ bệnh nhân tâm thần - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thanh Hóa, ngày 27-01-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.