KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

291 | 14-07-2016

KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh
Ngày 17-03-2006
Mời quí vị nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-3-4-nam-2006/kinh-nghiem...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.