Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

224 | 17-05-2018

Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-05-2018
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.