Kinh Người Áo Trắng: Năm Điều Đạo Đức - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1528 | 08-05-2013

Kinh Người Áo Trắng: Năm Điều Đạo Đức - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Người Áo Trắng: Năm Điều Đạo Đức do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/04/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-nguoi-ao-trang-01-nam-dieu-dao-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.