Kinh Niệm Phật Ba La Mật 14: Không dính mắc - vấn đáp - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1236 | 16-08-2012

Kinh Niệm Phật Ba La Mật 14: Không dính mắc - vấn đáp - Thích Nhật Từ

Kinh Niệm Phật Ba La Mật 14: Không dính mắc - vấn đáp - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Bà Đa, Đà Nẵng, ngày 9/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6616,14-Kinh-Niem-Phat-Ba-La-Mat-Kh...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.