Kinh Niệm Phật Ba La Mật 15: Chân thật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1562 | 16-08-2012

Kinh Niệm Phật Ba La Mật 15: Chân thật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Niệm Phật Ba La Mật 15: Chân thật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Đà, Đà Nẵng, ngày 9/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6617,15-Kinh-Niem-Phat-Ba-La-Mat-Ch...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.