Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1611 | 28-11-2012

Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA,18-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2424,Phuong-phap-niem-Phat-vien-tho...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.