Kinh niệm Phật ba la mật 6: Giá trị quán tưởng trong niệm Phật - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1764 | 26-12-2012

Kinh niệm Phật ba la mật 6: Giá trị quán tưởng trong niệm Phật - Thích Nhật Từ

Kinh niệm Phật ba la mật 6: Giá trị quán tưởng trong niệm Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Quang Phước - Tỉnh Bình Định, ngày 11/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2779,Kinh-niem-Phat-ba-la-mat-6-Gia...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.