Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1507 | 27-12-2012

Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Liên Hoa - Tỉnh Bình Định, ngày 12/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2769,Kinh-niem-Phat-ba-la-mat-7-Nie...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.