Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1124 | 22-07-2012

Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 2/2

Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Long Khánh - Tỉnh hội Phật Giáo Bình Định, ngày 13/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2770,Kinh-niem-Phat-ba-la-mat-8-Muo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.