Kinh Niệm Phật Ba La Mật: Không dính mắc - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

553 | 08-09-2016

Kinh Niệm Phật Ba La Mật: Không dính mắc - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy thích Nhật Từ giảng tại chùa Bà Đa, Đà Nẵng, ngày 09-12-2011

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.