Kinh Pháp Cú 10: Quả báo nhãn tiền - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1250 | 05-03-2013

Kinh Pháp Cú 10: Quả báo nhãn tiền - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Pháp Cú 10: Quả báo nhãn tiền - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đức Hòa, Bình Dương, ngày 04/04/20117. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5920,Kinh-Phap-Cu-10-Qua-bao-nhan-t...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.