Kinh Pháp Cú 20: Đạo Phật - Con đường đạo đức và tâm linh - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1287 | 03-03-2013

Kinh Pháp Cú 20: Đạo Phật - Con đường đạo đức và tâm linh - Thích Nhật Từ

Kinh Pháp Cú 20: Đạo Phật - Con đường đạo đức và tâm linh - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5940,Kinh-Phap-Cu-20-dao-Phat---Con...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.