Kinh Pháp Cú 22: Quả báo của ác hạnh và tà kiến - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1568 | 19-12-2012

Kinh Pháp Cú 22: Quả báo của ác hạnh và tà kiến - Thích Nhật Từ

Kinh Pháp Cú 22: Quả báo của ác hạnh và tà kiến - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 01/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5947,Kinh-Phap-Cu-22-Qua-bao-cua-ac...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.