Kinh Pháp Cú 24: Vượt qua khao khát dục vọng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1297 | 15-06-2012

Kinh Pháp Cú 24: Vượt qua khao khát dục vọng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Pháp Cú 24: Vượt qua khao khát dục vọng - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6538,Kinh-Phap-Cu-24-Vuot-qua-khao-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.