Kinh Pháp Cú 25: Đức hạnh người tu - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1068 | 24-03-2012

Kinh Pháp Cú 25: Đức hạnh người tu - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Kinh Pháp Cú 25: Đức hạnh người tu - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6542,Kinh-Phap-Cu-25-duc-hanh-nguoi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.