Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 306 đến 312) - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Thể loại: 
Video

500 | 10-03-2017

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 306 đến 312) - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Bài thuyết pháp "Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 306 đến 312)" được thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 25/02/2017 (29/01/Đinh Dậu) tại Tu Viện Tường Vân
Những bài pháp thoại khác được đại đức Thích Phước Tiến giảng: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.