Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 266 Đến 272 - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

375 | 15-09-2016

Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 266 Đến 272 - Thầy Thích Phước Tiến

Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 266 Đến 272 - Thầy Thích Phước Tiến
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
http://blogphatgiao.com/
- Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.