Kinh Phước Đức 1: Môi trường và giao tiếp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1168 | 29-05-2011

Kinh Phước Đức 1: Môi trường và giao tiếp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Kinh Phước Đức 1: Môi trường và giao tiếp - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin, ngày 26-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1581,Kinh-Phuoc-duc-1A-Moi-truong-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.