Kinh Phước Đức 1A: Môi trường và giao tiếp (Điều phước lành 1-2) - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1313 | 09-02-2011

Kinh Phước Đức 1A: Môi trường và giao tiếp (Điều phước lành 1-2) - Phần 2/2

Kinh Phước Đức 1A: Môi trường và giao tiếp (Điều phước lành 1-2) - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin, ngày 26-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1446,Kinh-Phuoc-duc-1B-Moi-truong-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.