Kinh Phước Đức 2A: Lập nghiệp và hiếu thảo (Điều phước lành 3-4) - phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1606 | 07-02-2011

Kinh Phước Đức 2A: Lập nghiệp và hiếu thảo (Điều phước lành 3-4) - phần 1/2

Kinh Phước Đức 2A: Lập nghiệp và hiếu thảo (Điều phước lành 3-4) - phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin, ngày 26-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1523,Kinh-Phuoc-duc-2A-Lap-nghiep-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.