Kinh Phước Đức 2A: Lập nghiệp và hiếu thảo (Điều phước lành 3-4) - phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1394 | 07-02-2011

Kinh Phước Đức 2A: Lập nghiệp và hiếu thảo (Điều phước lành 3-4) - phần 2/2

Kinh Phước Đức 2A: Lập nghiệp và hiếu thảo (Điều phước lành 3-4) - phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin, ngày 26-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1448,Kinh-Phuoc-duc-2B-Lap-nghiep-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.