Kinh Phước Đức 6: Hạnh phúc trong thản nhiên (Điều phước đức 10) (31/07/2008) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

671 | 29-06-2016

Kinh Phước Đức 6: Hạnh phúc trong thản nhiên (Điều phước đức 10) (31/07/2008) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Vạn Phước, San Diego, ngày 31-07-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.