Kinh Phước Đức - Điều 1 - Môi trường và giao tiếp - Phần 4/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1219 | 14-09-2010

Kinh Phước Đức - Điều 1 - Môi trường và giao tiếp - Phần 4/5

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin, ngày 26-07-08. Nghe mp3 tại đây:
http://tusachphathoc.com/media/#Play,1581,Kinh-Phuoc-duc-1A-Moi-truong-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.