Kinh Quán Vô Lượng Thọ 3 - Quán Tưởng Phật và Bồ Tát - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1348 | 02-10-2012

Kinh Quán Vô Lượng Thọ 3 - Quán Tưởng Phật và Bồ Tát - Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh Quán Vô Lượng Thọ 3 - Quán Tưởng Phật và Bồ Tát do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 30-09-2012 - nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6969,Kinh-Quan-Vo-Luong-Tho-03-Quan... wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.