Kinh quán vô lượng thọ 4 - Điều kiện và chín phẩm vãng sinh - Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1891 | 04-03-2013

Kinh quán vô lượng thọ 4 - Điều kiện và chín phẩm vãng sinh - Nhật Từ

Bài pháp thoại: Kinh quán vô lượng thọ 4 - Điều kiện và chín phẩm vãng sinh do Thượng Toạ Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 21-10-2012 - wWw.TuSachPhatHoc.Com - nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6985,Kinh-Quan-Vo-Luong-Tho-04-dieu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.