Kinh tập 025: Giá trị Thiền từ bi - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

519 | 08-09-2016

Kinh tập 025: Giá trị Thiền từ bi - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25-09-2011

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.