KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC 13 06 2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

753 | 09-01-2016

KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC 13 06 2004

Kinh Trung Bộ - Bảy cách tu tập 2
KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC 2 do Thầy Thích Nhật Từ giảng ngày 13/6/2004. Nghe bài giảng MP3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-2004-theo-thang/phap-thoai-thang...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.