Kinh Thập Thiện 06: 5 phước nhờ truyền thông hòa giải - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

978 | 16-08-2012

Kinh Thập Thiện 06: 5 phước nhờ truyền thông hòa giải - TT. Thích Nhật Từ

Kinh Thập Thiện 06: 5 phước nhờ truyền thông hòa giải - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6745,Kinh-Thap-Thien-06-5-phuoc-nho...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.