Kinh Thập Thiện 07: 8 phước nhờ nói lời từ ái - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1506 | 16-08-2012

Kinh Thập Thiện 07: 8 phước nhờ nói lời từ ái - TT. Thích Nhật Từ

Kinh Thập Thiện 07: 8 phước nhờ nói lời từ ái - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phước Lâm, Tiền Giang, ngày 21/05/201. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6747,Kinh-Thap-Thien-07-8-phuoc-nho...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.