Kinh Thập Thiện 08: Vượt qua thị phi, nói lời hữu ích - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

963 | 16-08-2012

Kinh Thập Thiện 08: Vượt qua thị phi, nói lời hữu ích - TT. Thích Nhật Từ

Kinh Thập Thiện 08: Vượt qua thị phi, nói lời hữu ích - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, ngày 26/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6750,Kinh-Thap-Thien-08-Vuot-qua-th...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.